U bent hier

Van Buren Bolsward bv staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56834977.

Inhoud

De informatie die door Van Buren Bolsward bv wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Buren Bolsward bv kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Van Buren Bolsward bv en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Van Buren Bolsward bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Van Buren Bolsward bv zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Van Buren Bolsward bv.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Van Buren Bolsward bv omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons.

Van Buren Bolsward bv